Tkabbir ekonomiku stabbli u mobbiltà dejjem tikber ittejjeb suq Ewropew dinamiku tal-karozzi, b’akkwisti ġodda abbundanti, żvilupp tekniku kontinwu u ċirkolazzjoni kbira ħafna ta’ karozzi wżati. 

Is-suq tal-karozzi jaġixxi b’ħeġġa mal-leġislazzjoni Ewropea li diġà għal ħafna  snin timmira biex tagħmel it-trasport fit-toroq aktar tajjeb għall-ambjent. 

Madankollu, in-nuqqas tal-karbonju fis-sistema tat-trasport huwa proċess li jieħu fit-tul, li huwa kkumplikat b’vetturi li jkunu propjetà tal-individwu u li jkollhom ħafna  spejjeż, u għax hemm differenzi kbar bejn il-flotot nazzjonali tal-karozzi. 

Loġikament, il-leġislazzjoni Ewropea timmira lejn karozzi, vannijiet u trakkijiet fit-toroq Ewropej. Imma bħala l-akbar suq prinċipali fid-dinja, l-UE għandha  impatt profond fuq l-influss dinji ta’ prodotti u allura hi waħda mill-oriġini prinċipali ta’ karozzi wżati. 

Kull sena, l-UE tesporta miljuni ta’ vetturi wżati lil pajjiżi fil-Lvant u fin-Nofsinhar tal-Ewropa, fil-pajjiżi Afrikani, fir-Russja u lil hinn. Ħafna minn dawn il-karozzi ilhom fit-triq għal diversi snin u mhumiex addattati għas-sistema ta’ mobbiltà mingħajr emissjonijiet. 

Għalkemm uħud mill-istati membri għandhom sistemi biex wieħed jiddisponi mill-karozza tiegħu, dawn mhumiex konsistenti, bilkemm ikopru numru limitat ta’ karozzi u ma jimponu ebda obbligazzjoni biex ikunu eliminati l-aktar karozzi, trakkijiet u xarabanks li jniġġsu.  

Filwaqt li l-Green Deal jistipula l-intenzjoni biex tissaħħaħ il-politika dwar l-esportazzjoni tal-iskart, m’hemm ebda pjan biex ir-regoli jiġu riveduti għall-esportazzjoni ta’ vetturi li jarmu skart fl-atmosfera. 

It-tkabbir fil-popolazzjoni flimkien mal-modernizzazzjoni se joħolqu domanda kbira għal karozzi fid-dinja żviluppata. 

Huwa improbabbli għal vetturi li ma jniġġsux – kemm jekk jaħdmu bl-elettriku jew bl-idroġenu – biex jikkompetu mal-affordabbiltà u l-konvenjenza ta’ karozzi konvenzjonali, minħabba l-investimenti meħtieġa fl-infrastruttura, u t-teknoloġija għadha fil-fażi tal-iżvilupp. 

Barra minn hekk, is-swieq b’saħħithom f’pajjiżi li qed jiżviluppaw huma spiss instabbli u diġà jinsabu taħt pressjoni biex jgħaddu minn aġġustamenti kbar ħalli jakkomodaw id-domanda li qed tiżdied għall-elettriku. Għaldaqstant, għal ħafna konsumaturi li jilħqu l-livell ta’ mobbiltà moderna, karozza konvenzjonali mid-dinja żviluppata se tkun akkwist ovvju.