Ix-xogħol, bħal kull sfera oħra tal-ħajja, ġie affettwat serjament mill-pandemija. Min iħaddem u l-impjegati kellhom jimplimentaw proċeduri u prattiċi ġodda biex irażżnu t-tixrid tal-COVID-19 fil-post tax-xogħol. Filwaqt li t-tilqim fil-ħin iwassal għar-rilassament tal-miżuri, mhux ċar sa liema punt, jew meta, se jerġgħu jibdew l-attivitajiet ta’xogħol ‘normali ’.

L-Awtorità tas-Saħħa u s-Sigurtà fuq il-Post tax-Xogħol tal-UE għadha kemm ħarġet reviżjoni ta’ gwida li ġiet ippubblikata s-sena li għaddiet biex toffri appoġġ prattiku għall-adattament tax-xogħol għaċ-ċirkostanzi l-ġodda u tikkontribwixxi għat-trażżin tat-trasmissjoni tal-virus.

Id-dokument jinkludi eżempji ta’ miżuri, li jistgħu jgħinu lil dawk li jħaddmu jiksbu ambjent tax-xogħol xieraq bla periklu u b’saħħtu meta jagħmlu jew jerġgħu jibdew l-attivitajiet.

In-natura u l-firxa tal-miżuri jvarjaw minn restrizzjonijiet fuq il-moviment u s-sospensjoni ta’ attivitajiet mhux essenzjali, limiti fuq in-numru ta’ persuni li jokkupaw spazju, il-projbizzjoni ta’ ċerti attivitajiet, u l-obbligu li jiġu segwiti miżuri ta’ iġjene individwali.

L-applikazzjoni tagħhom tista’ tvarja skont l-evoluzzjoni tal-pandemija, is-settur, l-okkupazzjoni jew karatteristika relatata mas-saħħa tal-individwu.

Gwida aġġornata tal-UE dwar il-postijiet tax-xogħol fi żminijiet tal-COVID-19