Il-Kummissjoni Ewropea reċentement iffaċilitat it-twaqqif ta’ sħubija fuq skala kbira għall-ekosistema tal-Industriji Kulturali u Kreattivi.

Is-sħubija l-ġdida għandha l-għan li tistabbilixxi mudell għall-iżvilupp tal-ħiliet fl-Ewropa biex tgħaqqad ir-riżorsi u tidħol f’inizjattivi konkreti ta’ titjib tal-ħiliet u dawk ġodda fl-industriji kulturali u kreattivi.

Opportunitajiet ta’ tagħlim u taħriġ se jkunu promossi taħt din is-sħubija biex tissaħħaħ ir-reżiljenza tas-settur u jgħinu lill-professjonisti bil-ħiliet li jeħtieġu. L-enfasi se tkun fuq ħiliet diġitali, ħodor, intraprenditorjali u tekniċi kif ukoll fuq l-arti u s-snajja’.

L-imsieħba involuti qablu dwar impenji u indikaturi biex itejbu l-intelliġenza tal-ħiliet, programmi ġodda ta’ taħriġ u n-numru ta’ nies imħarrġa. Pereżempju, se jiġi promoss ir-rikonoxximent reċiproku tal-mogħdijiet ta’ taħriġ madwar il-pajjiżi tal-UE.

Din is-sħubija bejn assoċjazzjonijiet Ewropej, netwerks, assoċjazzjonijiet settorjali, fornituri ta’ edukazzjoni u taħriġ vokazzjonali u trejdjunjins hija bbażata fuq il-Patt għall-Ħiliet – waħda mill-inizjattivi ewlenin taħt l-Aġenda Ewropea tal-Ħiliet għal kompetittività sostenibbli, ġustizzja soċjali u reżiljenza.

Is-sħubija se tikkontribwixxi u tikkumplimenta l-appoġġ diġà disponibbli għall-industrija għat-taħriġ mill-ġdid u t-titjib tal-ħiliet, inkluż permezz ta’ diversi strumenti ta’ finanzjament tal-UE u l-Programm Ewropa Kreattiva.