Hekk kif ninsabu fl-eqqel tal-kampanja għall-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew u tal-kunsilli lokali li se jsiru fit-8 ta’ Ġunju f’Malta, huwa kruċjali li wieħed jidħol aktar fil-fond fl-aspett demokratiku u r-responsabbiltajiet li dawn iġibu magħhom. Filwaqt li l-vot ta’ spiss jitqies bħala dmir ċiviku fundamentali, l-implikazzjonijiet tiegħu jinfirxu lil hinn mis-sempliċi għażla li ssir. Id-dritt tal-vot hu bħal patt bejn iċ-ċittadini u r-rappreżentanti magħżula tagħhom, li għandu l-għeruq tiegħu fil-prinċipji ta’ trasparenza, responsabbiltà, u ġustizzja.

Fil-qalba ta’ dan il-proċess demokratiku jinsab ir-rikonoxximent li l-poter għandu jiġi eżerċitat b’mod responsabbli u li dawk li għandhom pożizzjonijiet ta’ awtorità għandhom jimxu mal-ogħla standards ta’ kondotta. Madankollu, fl-aħħar żminijiet, kien hemm tendenza inkwetanti li l-arena elettorali qed titpinġa daqs li kieku kienet xi qorti, fejn individwi jew entitajiet ifittxu l-assoluzzjoni għal għemilhom permezz tal-vot.

Dan il-kunċett żbaljat mhux biss idgħajjef l-integrità tas-sistema elettorali tagħna iżda wkoll inaqqas is-sisien stess tad-demokrazija. L-elezzjonijiet mhumiex xi ġuri; huma opportunitajiet għaċ-ċittadini biex isawru l-futur tan-nazzjon tagħhom permezz tal-għażla ta’ mexxejja li se jiggvernaw b’integrità. Li tittratta l-elezzjonijiet bħala mezz li jinħafru d-dnubiet jew tkun illiberat minn xi akkużi kriminali huwa tgħawwiġ tal-iskop veru tagħhom u tradiment tal-fiduċja fil-proċess demokratiku

Iktar minn hekk, mentalità bħal din tmur lura fl-istorja meta l-ġustizzja taʼ spiss kienet issir b’mod abitrarju u populist. Aġir bħal  dan jixbah il-ġrajja ta’ Ponzju Pilatu, fejn id-destin ta’ Kristu tħalla f’idejn il-folla, isservi bħala twissija ċara tal-perikli li titħalla li l-lealtà politika tieħu post il-prinċipji ta’ ġustizzja u responsabbiltà.

F’Malta, bħal f’kull soċjetà demokratika, il-proċess elettorali tagħna jiddependi mill-parteċipazzjoni infurmata u kuxjenzjuża taċ-ċittadini tagħha. Dan jinvolvi mhux biss li jivvutaw iżda wkoll li jiġu evalwati b’mod kritiku l-kandidati, filwaqt li jinżammu responsabbli għall-għemilhom.

Lealtà għamja lejn kwalunkwe partit jew individwu timmina l-essenza stess tad-demokrazija, u tbiddel il-proċess elettorali f’sempliċi spettaklu partiġjan. Minflok, iċ-ċittadini jridu jersqu lejn il- il-vot b’sens ta’ responsabbiltà, filwaqt li jagħrfu li l-vot tagħhom għandu piż kbir u jista’ jsawwar il-kors tan-nazzjon għas-snin li ġejjin.

Hekk kif qed nersqu lejn it-8 ta’ Ġunju, ejjew nagħmlu dan b’impenn sod li nżommu l-prinċipji tar-responsabbiltà, it-trasparenza u l-ġustizzja. Ejja niċħdu l-idea li l-elezzjonijiet iservu bħala forma ta’ assoluzzjoni u minflok inħaddnuhom bħala mezz biex inżommu lill-mexxejja tagħna mal-ogħla standards ta’ integrità u kondotta etika. Hekk biss nistgħu nwettqu tassew il-wegħda tad-demokrazija u niżguraw futur isbaħ għall-ġenerazzjonijiet li ġejjin.