Hekk kif Malta qed tħejji ruħha għall-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew, l-attenzjoni qed iddur fuq konfront potenzjalment kbir bejn żewġ figuri prominenti: il-President tal-Parlament Ewropew Roberta Metsola u l-eks Prim Ministru Joseph Muscat. Fl-aħħar jiem Muscat  esprima pubblikament l-interess tiegħu li jikkontesta, u dan qajjem entużjażmu qawwi fost eluf ta’ ammiraturi tiegħu. Tabilħaqq, kieku Muscat kellu jidħol fit-tellieqa jkun mument importanti li jimmarka r-ritorn politiku tiegħu iżda wkoll ftuħ ta’ kapitlu ġdid fl-istorja politika ta’ Malta.

Din il-konfrontazzjoni politika mhux biss tiġbed l-attenzjoni tal-elettorat Malti iżda jkollha wkoll ikollha implikazzjonijiet sinifikanti għad-direzzjoni futura tal-pajjiż u r-rwol tiegħu fl-UE.

Fix-xena Ewropea Roberta Metsola, għandha reputazzjoni tajba ħafna. Il-mandat tagħha kien karatterizzat minn impenn biex jiġu sostnuti l-valuri demokratiċi, il-promozzjoni tad-drittijiet tal-bniedem, u l-promozzjoni tal-interessi tal-istati membri żgħar tal-UE. It-tmexxija ta’ Metsola kisbet ir-rikonoxximent u r-rispett, kemm f’Malta kif ukoll internazzjonalment, u b’hekk tista’ titqies bħala kandidat formidabbli fl-elezzjonijiet li ġejjin.

Min-naħa l-oħra, Joseph Muscat, eks Prim Ministru ta’ Malta, hu figura kontroversjali. Minn naħa se jibqa’ mfakkar għas-suċċessi elettorali kbar tiegħu u bla dubju l-kisbiet favur l-ugwaljanza u d-drittijiet ċivili. Jekk dan kienx biss għal konvenjenza politika jew għax kien verament jemmen f’din il-kawża x’aktarx li jibqa’ dibattibbli għal snin sħaħ. Il-legat tiegħu jinkludi wkoll iċ-childcare b’xejn għal kulħadd u t-tkabbir ekonomiku b’saħħtu, għalkemm b’żieda qawwija fil-popolazzjoni ta’ Malta.

Madankollu, il-mandat tiegħu kien imtappan minn kontroversi, partikolarment dwar allegazzjonijiet ta’ korruzzjoni u skandli politiċi. Minkejja dan, Muscat għadu b’saħħtu fil-kunsens popolari f’ċertu stturi tas-soċjetà Maltija. Id-deċiżjoni tiegħu li jidħol fit-tellieqa tal-Parlament Ewropew iżżid element ġdid u kumpless fix-xenarju elettorali, u tqanqal dibattiti dwar ir-responsabbiltà, l-integrità, u d-direzzjoni futura tal-politika Maltija. Sakemm kien qed jinkiteb dan l-editorjal, Muscat kien taħt inkjesta maġisterjali dwar l-iskandlu tal-privatizzazzjoni tal-isptarijiet. Barra minn hekk, ma ninsewx li t-tieni mandat tiegħu intemm qabel iż-żmien b’riżultat tal-investigazzjonijiet dwar il-qtil ta’ Daphne Caruana Galizia. Muscat kien imġiegħel iwarrab quddiem it-taqlib politiku qawwi fl-aħħar tal-2019 fost evidenza li persuni qrib tiegħu kienu taħt investigazzjoni. Fi ftit kliem, Muscat għadu taħt dell sal-lum.

L-implikazzjonijiet ta’ din l-elezzjoni huma kbar. L-ewwel nett, jenfasizzaw l-importanza tar-rappreżentanza ta’ Malta fil-Parlament Ewropew u r-rwol kritiku li l-MPE għandhom fit-tiswir tal-politiki tal-UE li jħallu impatt dirett fuq il-ħajja taċ-ċittadini Maltin. Ir-riżultat ta’ din l-elezzjoni se jiddetermina min se jippromwovi l-interessi ta’ Malta fix-xena Ewropea u jinfluwenza deċiżjonijiet dwar kwistjonijiet li jvarjaw mill-irkupru ekonomiku sat-tibdil fil-klima u l-migrazzjoni.

Barra minn hekk, il-konfront Metsola-Muscat għandu implikazzjonijiet usa’ għall-integrità tal-istituzzjonijiet politiċi ta’ Malta u l-impenn tagħhom biex iżommu l-prinċipji demokratiċi.

Din l-elezzjoni tkejjel il-burdata tal-elettorat Malti. Filwaqt li Muscat jirrappreżenta wiċċ familjari b’ċertu legat, Metsola tinkorpora ġenerazzjoni ġdida ta’ tmexxija, mhux imċappsa mill-kontroversji tal-passat. Il-kandidatura tagħha tissimbolizza bidla potenzjali fid-direzzjoni politika Maltija lejn aktar trasparenza, responsabbiltà, u governanza tajba.

L-għażla li jkollhom il-votanti Maltin ma tkunx sempliċement dwar ir-rappreżentant fi Brussell iżda dwar it-tiswir tal-futur ta’ pajjiżhom. Ir-riżultat ta’ din il-battalja elettorali ikollu implikazzjonijiet serji lil hinn minn Malta, u jibgħat messaġġ ċar dwar l-aspirazzjonijiet tan-nazzjon u d-determinazzjoni tiegħu dwar  il-futur li jixtieq.  

Għalissa dan għadu xenarju ipotetiku, iżda s-sentiment popolari hemm barra qed jindika  li eventwalità bħal din mhux xi ħaġa remota.