Irene Shashar, superstita tal-ghetto ta’ Varsavja, indirizzat lill-MEPs f’sessjoni plenarja fi Brussell biex tfakkar il-Jum Internazzjonali ta’ Tifkira tal-Olokawst.

Illum infakkru lill-vittmi tal-Olokawst u naffermaw mill-ġdid l-impenn sod tagħna kontra l-anti-semitiżmu, ir-razziżmu u forom oħra ta’ mibegħda. L-Ewropa tiftakar”, enfasizzat il-President tal-Parlament Ewropew, Roberta Metsola, li fetħet is-seduta. Wissiet ukoll li s-silenzju hu kompliċi tal-atroċitajiet Nażisti, u enfasizzat li “l-Parlament Ewropew mhuwiex post tal-indifferenza – hawnhekk nitkellmu kontra dawk li jiċħdu l-eżistenza tal-Olokawst, kontra d-diżinformazzjoni u kontra l-vjolenza”.

“Se nisimgħu l-istorja tiegħek. Aħna se nieħdu l-lezzjonijiet tiegħek magħna. Ser niftakru”, hi ikkonkludiet, qabel ma tat il-kelma lis-Sinjura Shashar.

Waqt id-diskors tagħha, Irene Shashar iddeskriviet kif baqgħet ħajja u  għexet l-orruri tan-Nażiżmu f’Varsavja bħala “Holocaust Hidden Child”, u ħarbet minn sistema tad-drenaġġ lejn in-naħa ta’ Arian ta’ Varsavja fejn il-ħbieb ta’ ommha appoġġjawhom. Illum tgħix f’Iżrael. “Kelli l-barka li jkolli t-tfal u neputijiet. Għamilt  kull ħaġa li Hitler kien ipprova bis-saħħa kollha li ma nagħmlux. Hitler ma rebaħx!”

Waqt li tkellmet dwar il-gwerra li għaddejja u l-attakki terroristiċi tas-7 ta’ Ottubru, qalet li telqet minn pajjiżha “wara l-vjolenza, il-qtil, l-istupru, u t-terrur” u talbet lill-MPE għas-solidarjetà u l-appoġġ tagħhom biex l-ostaġġi jingħaqdu mill-ġdid mal-familji tagħhom.

Wara s-7 ta’ Ottubru, “il-qawmien mill-ġdid tal-anti-semitiżmu jfisser li l-mibegħda tal-passat għadha magħna”, wissiet is-Sinjura Shashar. “Il-Lhud għal darb’oħra mhux qed iħossu għajxien sikur fl-Ewropa. Wara l-Olokawst, dan għandu jkun inaċċettabbli. ‘Qatt darb’oħra’ għandha verament tfisser qatt darb’oħra.”

B’referenza għall-Ewropa, li kienet kapaċi twarrab mibegħda antika u tingħaqad, iddikjarat li l-ħolma tagħha kienet li “t-tfal tiegħi, it-tfal kollha, jgħixu fil-Lvant Nofsani paċifiku, wieħed li huwa ħieles mill-mibegħda, speċjalment lejna, il-Lhud. Fil-ħolma tiegħi, il-Lhud isibu s-sikurezza u s-sigurtà kull fejn jagħżlu li jsejħu darhom. U li l-anti-semitiżmu fl-aħħar ikun verament xi ħaġa tal-passat.”

Fi tmiem id-diskors tagħha, is-Sinjura Shashar ikkonkludiet li filwaqt li kienet rebħet kontra Hitler, in-neputijiet tagħha issa jridu jiġġieldu għas-sopravivenza tagħhom. “Nitlob biex il-Parlament tal-Ewropew jgħin biex il-ħolma tiegħi ssir realtà. Flimkien magħkom nistgħu ntemmu l-anti-semitiżmu u niksbu paċi dejjiema.”

Wara d-diskors tas-Sinjura Shashar, il-MPE osservaw minuta ta’ silenzju. Iċ-ċerimonja ngħalqet b’rappreżentazzjoni mużikali minn Sheva Tehoval, soprano, u Marcelo Nisinman ta’ “Kaddish” ta’ Maurice Ravel.

Ara ċ-ċerimonja hawn.

Irene Shashar

Twieldet fit-12 ta’ Diċembru 1937 bħala Ruth Lewkowicz. Irene Shashar baqgħet ħajja fil-ghetto ta’ Varsavja. Wara li missierha nqatel min-Nażisti, ħarbet mil-ghetto ma’ ommha u baqgħet moħbija għall-bqija tal-gwerra. Hi u ommha mbagħad marru Pariġi. Wara l-mewt ta’ ommha, marret tgħix il-Perù fejn ġiet adottata mill-qraba. Wara li studjat fl-Istati Uniti, marret tgħix Iżrael fl-età ta’ 25 sena u saret l-iżgħar membru tal-fakultà li kellha kariga fl-Università Ebrajka. Illum tgħix f’Modiin, l-Iżrael. Fl-2023, ippubblikat il-bijografija tagħha “Nirbaħ kontra Hitler”.