Il-President tal-Parlament Ewropew Roberta Metsola enfasizzat l-aktar impenn qawwi tal-Parlament biex jiżgura t-tmexxija bla xkiel tal-proċess li jwassal għall-elezzjoni tal-President tal-Kummissjoni li jmiss. Waqt li kienet qed tindirizza l-laqgħa informali tal-mexxejja fi Brussell, Roberta Metsola qalet:

Riżultat tal-elezzjonijiet Ewropej

“Ftit aktar minn ġimgħa ilu l-Ewropej ħatru s-720 Membru tal-Parlament Ewropew li se jirrappreżentaw l-interessi tagħhom fil-ħames snin li ġejjin. Il-messaġġ ewlieni hu dak ċ-ċentru kostruttiv pro-Ewropew baqa’ b’saħħtu.”

Turnout

“L-elezzjonijiet Ewropej tal-2024 raw l-ogħla parteċipazzjoni tal-votanti f’aktar minn 30 sena u f’aktar minn nofs l-Istati Membri tal-UE (14 biex ikunu eżatti). Ir-rata ta’ parteċipazzjoni żdiedet ukoll mill-2019.”

Il-passi li jmiss

“Il-Konferenza tal-Presidenti tal-Parlament Ewropew iltaqgħet il-ġimgħa li għaddiet biex tevalwa l-eżitu tal-elezzjonijiet Ewropej. Il-maġġoranza tal-mexxejja tal-gruppi politiċi kkonfermaw il-proċess tal-Kandidat Ewlieni u lkoll qbilna li wara r-riżultati tal-elezzjonijiet, il-Partit Popolari Ewropew jerġa’ jkun l-akbar grupp politiku fil-Parlament Ewropew. L-akbar grupp politiku kkonferma wkoll li l-kandidat ewlieni tagħhom għall-President tal-Kummissjoni li jmiss huwa l-inkarigat.”

“Il-President tal-EUCO ġie mistieden jattendi l-laqgħa li jmiss tal-Konferenza tal-Presidenti tal-PE il-Ħamis 20 ta’ Ġunju, u għal darb’oħra fis-26 ta’ Ġunju, għal konsultazzjoni finali qabel il-Kunsill Ewropew tas-27-28 ta’ Ġunju. Jekk ikun hemm qbil dwar kandidat għall-President tal-Kummissjoni li jmiss, il-mexxejja tal-gruppi politiċi jkunu disponibbli biex jiltaqgħu ma’ dik il-persuna għal skambju ta’ fehmiet fit-2 ta’ Lulju.”

“L-għan ta’ dan il-proċess huwa li jiġi determinat il-kandidat kapaċi jifforma l-maġġoranza kwalifikata meħtieġa fil-Parlament biex isir il-President tal-Kummissjoni li jmiss. Ninsabu lesti li nmexxu l-proċess ’il quddiem mingħajr dewmien hekk kif il-Kunsill Ewropew jissottometti l-kandidat tiegħu.”

Messaġġ taċ-ċittadini Ewropej

“Ir-riżultati elettorali juru li l-maġġoranza taċ-ċittadini tagħna talbu għad-difiża tal-valuri tagħna u biex is-sigurtà tibqa’ prijorità ewlenija. L-appoġġ tagħna mal-Ukrajna għandu jkompli. Kulħadd għandu jibbenefika mit-twin transitions. Il-ftehim ekoloġiku jeħtieġ li jkun mutur tat-tkabbir ekonomiku mingħajr piżijiet u burokrazija. Irridu nimxu milli nkunu fil-‘modalità ta’ kriżi’ għal li naħsbu fit-tul, nibnu fuq l-akbar assi tagħna, is-suq uniku u nipprijoritizzaw il-kompetittività tal-UE. Hekk insaħħu l-post tal-Ewropa fid-dinja.”

Konklużjoni

“Irrid intenni l-kooperazzjoni sħiħa u l-akbar impenn tal-Parlament Ewropew biex niżgura t-tmexxija bla xkiel tal-proċess li jwassal għall-elezzjoni tal-President tal-Kummissjoni Ewropea. Fil-Parlament Ewropew, il-ħidma tagħna diġà bdiet – u se tkompli – f’dak ir-rigward.”

Sfond: ir-rwol statutorju tal-Parlament Ewropew fil-proċess tal-elezzjoni tal-President tal-Kummissjoni li jmiss

L-Artikolu 17(7) tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea jgħid li l-Parlament Ewropew jeleġġi l-President tal-Kummissjoni b’maġġoranza tal-Membri komponenti tiegħu u li qabel dan, il-Kunsill Ewropew irid “jieħu kont tal-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew” meta jipproponi kandidat. .

Id-Dikjarazzjoni 11 annessa mat-Trattat ta’ Lisbona tgħid li flimkien mal-Kunsill Ewropew, il-Parlament Ewropew għandu d-dmir li jiżgura t-tmexxija bla xkiel tal-proċess li jwassal għall-elezzjoni tal-President tal-Kummissjoni Ewropea billi jwettaq il-konsultazzjonijiet meħtieġa.

Id-diskors sħiħ tal-President Metsola jinsab hawn.