F’intervista li saret dan l-aħħar minn Voice of the Workers, Sylvana Debono, il-President il-ġdid tal-Istitut tal-Ġurnalisti Maltin (IĠM) u Editor-in-Chief ta’ Beacon Media Group, saħqet li mingħajr ix-xogħol tal-ġurnalisti d-demokrazija ma tistax tiffunzjona b’mod sħiħ. Hi qalet li l-ġurnalist għandu jkun rispettat iżjed jitħalla jwettaq dmiru fil-libertà u bla tfixkil.  

 

Il-President tal-IĠM tkellmet dwar il-prijoritajiet  tal-Istitut  għaż-żmien  li ġej u saħqet, fost oħrajn, dwar il-ħtieġa li  terġa’ titwaqqaf il-Press Ethics Commission. 

 

 

L-IĠM se jkun qed jagħmel enfasi kbira fuq  l-edukazzjoni kif ukoll fuq l-aspett tas-sħubija fl-Istitut u, għaliex le, fil-ħajja soċjali tal-ġurnalisti. 

 

 

Sylvana  Debono qalet li l-ġurnaliżmu għandu ħafna sfidi quddiemu u saħqet li dan il-qasam jimmira għall-professjonalità 

 

Hi qalet li  l-ġurnaliżmu llum għandu ħafna sorsi li jista’ joqgħod fuqhom iżda l-ġurnalist irid ikun iżjed kritiku u jassigura lilu nnifsu. 

 

 

Sylvana  Debono tinkwieta mhux bin-nuqqas ta’ apprezzament tal-ġurnaliżmu mill-pubbliku imma mill-abbiltà tal-pubbliku li jkun kritiku biex joffendi u jintimida. 

 

 

Il-President tal-IĠM wasslet messaġġ ta’ kuraġġ lill-ġurnalisti preżenti. 

 

 

Lil min jixtieq jidħol f’dan ix-xogħol, Sylvana Debono ħeġġet lill-ġurnalisti prospettivi biex jaqraw u jistaqsu.