In-negozjaturi tal-PE u tal-Kunsill laħqu ftehim proviżorju dwar leġiżlazzjoni temporanja ġdida biex jiġi evitat l-isfruttament sesswali tat-tfal fuq l-internet u tagħmilha aktar faċli biex dawn il-każi jkunu rapurtati.

Il-bidliet miftiehma jipprovdu għal deroga għall-kunfidenzjalità tal-artikoli tal-komunikazzjoni u tad-data dwar it-traffiku tar-regoli li jirregolaw il-privatezza tal-komunikazzjonijiet elettroniċi u jippermettu lill-fornituri ta’ servizzi tal-email ibbażati fuq l-internet, chats u servizzi ta’ messaġġi biex b’mod volontarju jidentifikaw, ineħħu u jirrappurtaw abbuż sesswali tat-tfal fuq l-internet kif ukoll biex tintuża għodda speċjalizzata fl-investigazzjoni.

In-negozjaturi tal-Parlament żguraw li l-awtoritajiet nazzjonali tal-protezzjoni tad-data jkollhom sorveljanza aktar qawwija tat-teknoloġiji użati, mekkaniżmu aħjar għall-ilmenti, u li l-informazzjoni pproċessata għandha tiġi analizzata minn persuna qabel ma tiġi rapurtata. Il-fornituri tas-servizzi jkollhom ukoll itejbu r-rappurtaġġ tagħhom dwar l-istatistika.

Din il-leġislazzjoni temporanja għandha tapplika għal massimu ta’tliet snin, jew inqas jekk sadanittant jiġu miftiehma regoli permanenti ġodda dwar l-indirizzar tal-abbuż sesswali tat-tfal online.

Il-ftehim issa se jitressaq lill-Kumitat u l-plenarja tal-Libertajiet Ċivili għall-approvazzjoni kif ukoll lill-Kunsill. Il-Kummissjoni pproponiet li temenda d-direttiva dwar il-privatezza elettronika biex tippermetti lill-fornituri tas-servizzi jkomplu jiskopru volontarjament l-abbuż sesswali tat-tfal online wara d-dħul fis-seħħ tal-Kodiċi tal-Komunikazzjonijiet Elettroniċi f’Settembru 2020. Il-Parlament adotta l-mandat tiegħu għan-negozjati f’Diċembru 2020. F’Lulju 2020 il-Kummissjoni ħabbret li bħala parti mill-istrateġija biex tiġġieled l-abbuż sesswali tat-tfal b’mod aktar effettiv, kienet se tipproponi soluzzjoni aktar permanenti rigward il-ġlieda kontra l-abbuż sesswali tat-tfal online matul l-2021.