Il-Kummissjoni Ewropea pproponiet Rakkomandazzjoni tal-Kunsill dwar dħul minimu adegwat li jiżgura inklużjoni attiva. Il-proposta tappella lill-Istati Membri biex jimmodernizzaw l-iskemi ta’ introjtu minimu tagħhom biex jagħmluhom aktar effettivi, biex in-nies joħorġu mill-faqar, filwaqt li jippromwovu l-integrazzjoni fis-suq tax-xogħol ta’ dawk li jistgħu jaħdmu.

Id-dħul minimu jirreferi għal pagamenti fi flus li jgħinu lill-familji li għandhom bżonnu jnaqqsu d-distakk għal ċertu livell ta’ dħul biex iħallsu l-kontijiet u jgħixu ħajja b’dinjità. Dħul minimu adegwat huwa rilevanti ħafna fil-kuntest attwali taż-żieda fil-prezzijiet tal-enerġija u l-inflazzjoni.

Skemi ta’ dħul minimu mfassla tajjeb jilħqu bilanċ bejn it-tnaqqis tal-faqar, inċentivi għax-xogħol u ż-żamma tal-ispejjeż b’mod sostenibbli. Filwaqt li tgħin ukoll biex tirrealizza l-potenzjal tat-tranżizzjonijiet ekoloġiċi u diġitali tgħin ukoll it-tranżizzjonijiet tas-suq tax-xogħol u l-parteċipazzjoni attiva ta’ nies żvantaġġati.

Il-proposta tirrakkomanda lill-Istati Membri biex:

  • Itejbu l-adegwatezza tal-appoġġ għad-dħul
  • Itejbu l-kopertura u l-użu tad-dħul minimu
  • Itejbu l-aċċess għal swieq tax-xogħol inklussivi
  • Jippromwovu appoġġ fuq bażi individwali

Il-proposta tal-Kummissjoni issa se tiġi diskussa mill-Istati Membri bil-ħsieb li tiġi adottata mill-Kunsill Ewropew.

Sir af aktar dwar il-proposta hawn.