Archive for MEUSAC

Fondi Ewropej għal appoġġ tal-bini tal-kapaċita’ istituzzjonali amministrattiva

  Il-Fond Soċjali Ewropew hu l-istrument ewlieni Ewropew biex jingħata appoġġ lix-xogħol, biex tingħata assistenza lin-nies ħalli jsibu mpjiegi aħjar u biex jassigura opportunitajiet ta’ xogħol iżjed ġusti għaċ-ċittadini Ewropej …
Continue Reading

Il-Ġeo-blocking

Fid-29 ta’ Novembru 2017, rappreżentanti permanenti tal-istati membri tal-UE laħqu ftehim mal-Parlament Ewropew fuq abbozz ta’ liġi sabiex jitneħħa l-ġeo-blocking – forma ta’ miżura ta’ protezzjoni teknoloġika fejn l-aċċess għal…
Continue Reading

L-Awtorita’ Ewropea tax-Xogħol u n-Numru Ewropew tas-Sigurta’ Soċjali

  Il-Kummissjoni Ewropea nediet konsultazzjoni pubblika sabiex tiġbor l-opinjonijiet mill-pubbliku dwar it-twaqqif ta’ Awtorita’ Ewropea tax-Xogħol u l-introduzzjoni ta’ Numru Ewropew tas-Sigurta’ Soċjali.  L-Awtorita’ Ewropea tax-Xogħol  għandha tassigura li r-regolamenti…
Continue Reading