Archive for MEUSAC

Sejħa ġdida għal finanzjar Ewropew li tolqot lit-trejd unions u għaqdiet ta’ min iħaddem

  Sejħa ġdida għall-finanzjar, li tolqot lit-trade unions u lill-għaqdiet ta’ min iħaddem, tnediet mill-Kummissjoni Ewropea taħt il-programm Ix-Xogħol, l-Affarijiet Soċjali u l-Inklużjoni (EaSi) li hu mmirat biex jappoġġja d-djalogu soċjali.  Il-EaSi   tgħin lill-Unjoni Ewropea u lill-Istati Membri…
Continue Reading

Il-Programm InvestEU

  Għall-Budget li jmiss tal-UE 2021-2027, il-Kummissjoni qed tipproponi li toħloq il-Programm InvestEU, fejn se tressaq il-budget Ewropew fl-għamla ta’ self u garanziji taħt  kappa waħda.  InvestEU se jġib  flimkien diversi programmi finanzjarji li huma…
Continue Reading

Il-Garanzija taż-Żgħażagħ qed tikkontribwixxi għal qgħad aktar baxx

Tagħrif miġbur dwar l-implimentazzjoni tal-Garanzija taż-Żgħażagħ wera tnaqqis qawwi fil-qgħad fost iż-żgħażagħ madwar  l-UE sa mill-2014. Dan it-tagħrif jinġabar mill-Kumitat dwar ix-Xogħol fi ħdan id-Direttorat Ġenerali għax-Xogħol, l-Affarijiet Soċjali u…
Continue Reading

Sejħa għal proposti biex jipprevjenu u jiġġieldu r-razziżmu

Din is-sejħa, maħruġa taħt il-Programm tad-Drittijiet, l-Ugwaljanza u ċ-Ċittadinanza (REC), se tappoġġja proġetti li huma mmirati biex jipprevjenu l-mibegħda billi jitrawwmu t-tolleranza u l-għaqda soċjali, u forom partikulari oħrajn ta’ intolleranza, mibegħda kontra l-Musulmani, l-omosesswalita’, il-mibegħda kontra…
Continue Reading

“50 sena – l-itwal triq għal mobbilta’ ġusta”

  Fil-15 ta’ Ottubru, 1968, is-sitt membri fundaturi oriġinali tal-Komunita’ Ekonomika Ewropea (EEC) addottaw Regolamentazzjoni dwar “il-liberta’ tal-moviment għall-ħaddiema fi ħdan il-Komunita’”, li skattat b’mod sħiħ Artiklu 48 tat-Trattat ta’ Ruma (preżentament Artiklu 45 tat-Trattat…
Continue Reading

Ninvestu fit-tfal

Il-kejl u l-monitoraġġ ta’ żviluppi u sfidi soċjo-ekonomiċi għat-tfal u l-familji tagħhom huma kruċjali għall-ħarsien ta’ dan  l-aspett tas-soċjeta’ u biex jinqasmu l-aħjar prattiċi.  Il-pjattaforma Ewropea għall-Investiment fit-Tfal (EPIC) hi  pjattaforma virtwali bbażata fuq l-evidenza…
Continue Reading

L-inkoraġġiment fiż-żieda tal-involviment tal-ħaddiema taħt l-EaSI

  Taħt is-sejħa għal proposti ‘Informazzjoni, Konsultazzjoni  u Parteċipazzjoni ta’ rappreżentanti ta’ impriżi’, l-UE qed tipprovdi opportunitajiet ta’ fondi permezz tal-Programm tal-UE għax-Xogħol u l-Inklużjoni Soċjali (EaSI) immirat biex jiżviluppa…
Continue Reading