Archive for MEUSAC

Crowdfunding: għajnuna lill-investituri u negozji biex jaħtfu l-potenzjal tagħhom

Studji tal-Eurostat minn madwar l-UE jindikaw li l-kisba ta’ finanzjar estern hi ostaklu prinċipali għal start-ups kummerċjali madwar  il-gruppi soċjo-demografiċi kollha. Minbarra l-użu ta’ finanzjar individwali, is-sorsi prinċipali ta’ appoġġ finanzjarju jiġu fl-għamla ta’…
Continue Reading

‘Għid tiegħek dwar l-Ewropa’ – Konsultazzjonijiet ma’ Ċittadini Ewropej Industriji Innovattivi

It-tielet minn serje ta’ sessjonijiet ta’ konsultazzjoni ma’ ċittadini Ewropej, ‘Għid tiegħek dwar l-Ewropa’, se tkun qed tiffoka fuq il-futur tal-industrija f’Malta fi ħdan l-Unjoni Ewropea. Rappreżentanti ta’ setturi differenti…
Continue Reading

Il-MEUSAC qed ittella’ serje ta’ konsultazzjonijiet dwar il-Futur tal-Ewropa

  Il-Konsultazzjonijiet taċ-Ċittadini tal-UE huma inizjattiva tas-27 stat  membru tal-UE u huma  mmirati sabiex iressqu flimkien liċ-ċittadini minn kull qasam tal-ħajja sabiex jiddiskutu suġġetti importanti li għandhom x’jaqsmu mal-futur tal-Unjoni Ewropea. Il-konsultazzjonijiet jipprovdu opportunita’…
Continue Reading

Fondi Soċjali Ewropej biex isaħħu d-djalogu soċjali f’Malta

Il-MEUSAC ingħatat aktar minn €134,000 f’fondi Ewropej sabiex jimplimenta proġett ħalli d-djalogu soċjali f’Malta jissaħħaħ. Il-proġett bl-isem, Engage: Enhancing Stakeholder Participation in Social Dialogue, hu parzjalment finanzjat mill-Fond Soċjali Ewropew 2014-2020.  Il-fondi li  ngħataw lill-MEUSAC huma mmirati biex jidentifikaw…
Continue Reading