Archive for MEUSAC

Ninvestu fit-tfal

Il-kejl u l-monitoraġġ ta’ żviluppi u sfidi soċjo-ekonomiċi għat-tfal u l-familji tagħhom huma kruċjali għall-ħarsien ta’ dan  l-aspett tas-soċjeta’ u biex jinqasmu l-aħjar prattiċi.  Il-pjattaforma Ewropea għall-Investiment fit-Tfal (EPIC) hi  pjattaforma virtwali bbażata fuq l-evidenza…
Continue Reading

L-inkoraġġiment fiż-żieda tal-involviment tal-ħaddiema taħt l-EaSI

  Taħt is-sejħa għal proposti ‘Informazzjoni, Konsultazzjoni  u Parteċipazzjoni ta’ rappreżentanti ta’ impriżi’, l-UE qed tipprovdi opportunitajiet ta’ fondi permezz tal-Programm tal-UE għax-Xogħol u l-Inklużjoni Soċjali (EaSI) immirat biex jiżviluppa…
Continue Reading

Imnedija kampanja ta’ għarfien madwar l-Ewropa dwar sustanzi perikolużi fil-post tax-xogħol

L-Aġenzija Ewropea għas-Sigurta’ u s-Saħħa fil-Post tax-Xogħol (EU-OSHA) nediet il-kampanja madwar l-UE 2018-19, Postijiet tax-Xogħol b'Saħħithom Jimmaniġġjaw Sustanzi Perikolużi, fl-24 ta’ April.  It-tnedija timmarka l-bidu ta’ avvenimenti u servizzi fis-sentejn li ġejjin, immirati biex jiġbdu l-attenzjoni għall-kwistjoni u jippromwovu l-aħjar…
Continue Reading

Il-Kummissjoni Ewropea tisħaq għal protezzjoni aħjar għall-ħaddiema kontra l-kimiċi

    Il-Kummissjoni Ewropea qed tieħu pass importanti ieħor sabiex tipproteġi lill-ħaddiema fl-Unjoni Ewropea minn kanċer relatat mal-post tax-xogħol kif ukoll problemi ta’ saħħa oħrajn. Il-Kummissjoni qed tipproponi biex il-ħaddiema jkunu limitati…
Continue Reading

Għarfien aħjar għal politika aħjar dwar iż-żgħażagħ

  Iż-żgħażagħ huma l-futur tal-Ewropa u l-Unjoni Ewropea. Filwaqt li policies Ewropej addattati għaż-żgħażagħ bħal Youth Strategy jipprovdu qafas b’saħħtu għal kooperazzjoni, fl-aħħar mill-aħħar hi r-responsabbilta’ tal-istati membri li jifformulaw, iwaqqfu u jimplimentaw il-policies tagħhom dwar…
Continue Reading