Archive for MEUSAC

Irreaġixxi għal Ewropa Soċjali iktar b’saħħitha u iżjed sostenibbli

  Il-pandemija COVID-19 u r-riżultat tagħha ġew iddokumentati b’mod konsiderevoli matul l-ewwel sitt xhur ta’ din  is-sena. Minħabba r-riperkussjonijiet, l-Unjoni Ewropea aġixxiet għal irkupru b’saħħtu mill-pandemija, kemm minn perspettiva ekonomika kif ukoll mill-perspettiva…
Continue Reading

Sessjonijiet fil-Bini tal-Kapaċità dwar il-Kitba tal-Proġetti għal proġetti finanzjati mill-UE

  Il-MEUSAC qed jorganizza tliet sessjonijiet virtwali dwar il-bini tal-kapaċità – sessjonijiet li huma  ideali għal organizzazzjonijiet mhux governattivi (NGOs), skejjel u entitajiet pubbliċi. Is-sessjonijiet se jsiru kif ġej: fl-14 ta’ Lulju għall-NGOs,…
Continue Reading

Europass ġdid għall-istudenti u l-ħaddiema

  Hekk kif l-Ewropa bdiet it-triq it-twila għall-irkupru minn COVID-19, fl-1 ta’ Lulju 2020, il-Kummissjoni Ewropea nediet Europass ġdid u modern. Il-Europass il-ġdid se jipprovdi għodod utli u tagħrif lill-istudenti u lill-ħaddiema, biex jgħinuhom imexxu l-karriera tagħhom f’dinja dejjem mgħaġġla.  Bil-Europass il-ġdid, l-istudenti u l-ħaddiema madwar l-Ewropa jistgħu jirreġistraw u joħolqu profil ġdid biex jelenkaw il-ħiliet, il-kwalifiki, l-interessi u l-esperjenzi kollha. Min se jkun qed juża l-Europass se jirċievi suġġerimenti addattati għal korsijiet u mpjiegi (permezz tal-EURES - il-Portal Ewropew għall-Mobbiltà tax-Xogħol) fil-portafoll tagħhom.  Jekk iridu japplikaw għal opportunitajiet, l-utenti  jistgħu jippreparaw CVs u ittri ta’ introduzzjoni bl-użu tal-online editor il-ġdid. Jistgħu wkoll jagħżlu li jżidu files (dokumenti, diploma u ritratti) għal librerija personali sabiex l-informazzjoni u d-dokumenti tagħhom ikunu disponibbli kollha f’post sikur. L-utenti wkoll jistgħu jibgħatu link dwar il-profil tagħhom lil min iħaddem, lil min jirrekluta u lil servizzi dwar l-impjiegi għal pariri u appoġġ fuq il-karrieri tagħhom.  Minbarra għodod ġodda, l-istudenti u l-ħaddiema madwar l-Ewropa wkoll jistgħu jaċċessaw informazzjoni relevanti dwar it-tagħlim u x-xogħol fl-Ewropa inkluż links għal servizzi nazzjonali provduti minn stati membri.   …
Continue Reading

Opportunitajiet ta’ fondi mill-UE għal job shadowing u work placements

  Il-programm għall-iffinanzjar Erasmus+ huwa l-istrument prinċipali għall-iffinanzjar tal-UE għall-edukazzoni, it-taħriġ, iż-żgħażagħ u l-isport għall-perijodu 2014 – 2020. Dan il-programm joffri diversi opportunitajiet fl-oqsma tat-taħriġ u l-edukazzjoni, inkluż opportunitajiet speċifiċi…
Continue Reading

Mir-razzett għal fuq il-mejda – biedja iżjed b’saħħitha, aktar reżiljentu u sostenibbli fil-futur

  Il-pandemija tal-COVID-19 bidlet b’mod sinifikanti il-ħajja tagħna ta’ kuljum. Ħarġet fil-beraħ il-limitazzjonijiet fil-mod kif konna norganizzaw lilna nfusna qabel l-imxija tal-pandemija u filwaqt li ħarbtet kull m’hemm, ipprovdietna bl-opportunità…
Continue Reading

Pjan Ewropew għall-Irkupru: Ċirkostanzi bla preċedent jitolbu għal miżuri bla preċedent

  Il-COVID-19 biddel ħajjitna ta’ taħt fuq b’tali mod li n-nies ma kinux iqisuh sa ftit tax-xhur ilu.  Pandemija li bdiet fiċ-Ċina issa żviluppat fi problema dinjija li ħolqot skumditajiet kbar fis-soċjetà. L-Unjoni Ewropea kienet minn ta’ quddiem biex tindirizza…
Continue Reading

In-normalità ġdida: il-COVID-19 jittestja t-teleworking madwar l-Unjoni Ewropea

  Il-futur tax-xogħol wara l-COVID-19 jista’ jinbidel b’mod sinifikanti. Uħud jargumentaw li waħda mid-diversi vantaġġi tas-sitwazzjoni straordinarja preżenti li qed niffaċċjaw hi li l-virus ġab miegħu qabża fix-xogħol mid-dar.  Ix-xogħol permezz tal-internet ma kienx…
Continue Reading