Archive for MEUSAC

Il-MEUSAC jippubblika l-edizzjoni ta’ Novembru tar-rivista elettronika tiegħu

  L-edizzjoni ta’ Novembru tar-rivista elettronika tal-MEUSAC tkopri rappurtaġġ estensiv tas-serje tal-MEUSAC, Konsultazzjonijiet maċ-Ċittadini, flimkien ma’ numru ta’ artikli dwar opportunitajiet ta’ fondi li jorbtu mat-temi diskussi matul il-konsultazzjonijiet maċ-ċittadini.   Il-konsultazzjonijiet saru…
Continue Reading

Il-konsultazzjoni maċ-ċittadini: l-aħħar avveniment mal-Prim Ministru

Il-konsultazzjonijiet maċ-ċittadini bit-tema “Għid tiegħek dwar l-Ewropa” se jiġu fi tmiemhom fid-9 ta’ Novembru b’avveniment li se jara l-parteċipazzjoni tal-Prim Ministru Joseph Muscat. L-avveniment, is-seba’ mis-serje, se jiffoka fuq ir-rispons li ntlaqa’ matul il-konsultazzjonijiet preċedenti…
Continue Reading

Klabb tal-isport Malti jikseb fondi minn Erasmus + Sport għal sħubija kollaborattiva żgħira ma’ klabbs barranin

Il-MEUSAC assista organizzazzjoni tal-isport lokali biex tippreżenta b’suċċess applikazzjoni ħalli tikseb fondi Ewropej għal proġett żgħir ta’ sħubija kollaborattiva, taħt Erasmus+ Sport, bl-isem ta’: Team Up for Sport (TU4S).  In-Nursery taż-Żgħażagħ tal-Imġarr, b’kollaborazzjoni mal-imsieħba assoċjati internazzjonali Nogometni Klub MB Tabor u KS Legionovia, ingħata kważi €60,000 għal…
Continue Reading

Il-Fondazzjoni Gal Xlokk joħroġ sejħa għal żvilupp ta’ infrastruttura ambjentali taħt LEADER

LEADER hu  metodu lokali għall-iżvilupp finanzjat mill-Programm għall-Iżvilupp Rurali li ilu  jintuża 20  sena biex iħeġġeġ lill-individwi fid-disinn u t-twassil tal-istrateġiji, it-teħid tad-deċiżjonijiet u  l-allokazzjoni tar-riżorsi għall-iżvilupp ta’ zoni rurali madwar l-Unjoni…
Continue Reading