Archive for MEUSAC

Il-Kummissjoni tniedi linji gwida dwar id-drittijiet tal-passiġġieri fid-dawl tal-Covid-19

  Il-passiġġieri u l-industrija Ewropea tat-trasport qed jintlaqtu ħafna mit-tixrid tal-Coronavirus. Gvernijiet nazzjonali introduċew miżuri differenti, inkluż restrizzjonijiet tal-ivjaġġar, kontrolli tal-fruntieri u miżuri relatati mat-trasport. L-iskop ta’ dawn il-linji gwida…
Continue Reading

Fondi Ewropej biex isaħħu l-parteċipazzjoni tal-entitajiet interessati fid-Djalogu Soċjali

    Il-MEUSAC nediet proġett sabiex:- · Jidentifika l-aktar metodoloġiji effettivi sabiex ikun provdut servizz li jilħaq il-ħtiġiet tal-partijiet interessati; · Jinvesti fis-servizzi tal-Gvern billi jipprovdi l-ħiliet neċessarji lit-tim tal-MEUSAC…
Continue Reading

Xogħol fl-UE

  Taħt Artiklu 45 tat-Trattat tal-Funzjoni tal-Unjoni Ewropea, il-libertà tal-moviment tal-ħaddiema għandha tkun assikurata fi ħdan il-fruntieri tal-UE. Kull ċittadin tal-UE għandu d-dritt li jaħdem fi stat membru tal-UE ieħor…
Continue Reading

Il-MEUSAC issaħħaħ il-kapaċità ta’ organizzazzjonijiet lokali biex japplikaw għal fondi Ewropej

  Wieħed mill-funzjonijiet tal-MEUSAC hu li jassisti entitajiet lokali biex japplikaw għal proġetti finanzjati mill-UE. F’dan ir-rigward, il-MEUSAC tgħin lill-organizzazzjonijiet billi tipprovdilhom l-informazzjoni dwar id-diversi programmi ta’ fondi Ewropej u  billi tgħinhom…
Continue Reading

Inpoġġu liċ-ċittadini fiċ-ċentru tat-teħid tad-deċiżjonijiet

  Id-djalogu soċjali huwa ċentrali għat-teħid tad-deċiżjonijiet, għax jassigura li l-opinjonijiet u l-esperjenzi taċ-ċittadini jikkontribwixxu direttament għat-ratifikazzjoni tal-liġijiet madwar l-UE u  fi ħdan l-istati membri tagħha. Permezz tad-djalogu soċjali, iċ-ċittadini jistgħu…
Continue Reading