Archive for MEUSAC

Fondi Soċjali Ewropej biex isaħħu d-djalogu soċjali f’Malta

Il-MEUSAC ingħatat aktar minn €134,000 f’fondi Ewropej sabiex jimplimenta proġett ħalli d-djalogu soċjali f’Malta jissaħħaħ. Il-proġett bl-isem, Engage: Enhancing Stakeholder Participation in Social Dialogue, hu parzjalment finanzjat mill-Fond Soċjali Ewropew 2014-2020.  Il-fondi li  ngħataw lill-MEUSAC huma mmirati biex jidentifikaw…
Continue Reading

Sejħa ġdida għal finanzjar Ewropew li tolqot lit-trejd unions u għaqdiet ta’ min iħaddem

  Sejħa ġdida għall-finanzjar, li tolqot lit-trade unions u lill-għaqdiet ta’ min iħaddem, tnediet mill-Kummissjoni Ewropea taħt il-programm Ix-Xogħol, l-Affarijiet Soċjali u l-Inklużjoni (EaSi) li hu mmirat biex jappoġġja d-djalogu soċjali.  Il-EaSi   tgħin lill-Unjoni Ewropea u lill-Istati Membri…
Continue Reading

Il-Programm InvestEU

  Għall-Budget li jmiss tal-UE 2021-2027, il-Kummissjoni qed tipproponi li toħloq il-Programm InvestEU, fejn se tressaq il-budget Ewropew fl-għamla ta’ self u garanziji taħt  kappa waħda.  InvestEU se jġib  flimkien diversi programmi finanzjarji li huma…
Continue Reading

Il-Garanzija taż-Żgħażagħ qed tikkontribwixxi għal qgħad aktar baxx

Tagħrif miġbur dwar l-implimentazzjoni tal-Garanzija taż-Żgħażagħ wera tnaqqis qawwi fil-qgħad fost iż-żgħażagħ madwar  l-UE sa mill-2014. Dan it-tagħrif jinġabar mill-Kumitat dwar ix-Xogħol fi ħdan id-Direttorat Ġenerali għax-Xogħol, l-Affarijiet Soċjali u…
Continue Reading

Sejħa għal proposti biex jipprevjenu u jiġġieldu r-razziżmu

Din is-sejħa, maħruġa taħt il-Programm tad-Drittijiet, l-Ugwaljanza u ċ-Ċittadinanza (REC), se tappoġġja proġetti li huma mmirati biex jipprevjenu l-mibegħda billi jitrawwmu t-tolleranza u l-għaqda soċjali, u forom partikulari oħrajn ta’ intolleranza, mibegħda kontra l-Musulmani, l-omosesswalita’, il-mibegħda kontra…
Continue Reading

“50 sena – l-itwal triq għal mobbilta’ ġusta”

  Fil-15 ta’ Ottubru, 1968, is-sitt membri fundaturi oriġinali tal-Komunita’ Ekonomika Ewropea (EEC) addottaw Regolamentazzjoni dwar “il-liberta’ tal-moviment għall-ħaddiema fi ħdan il-Komunita’”, li skattat b’mod sħiħ Artiklu 48 tat-Trattat ta’ Ruma (preżentament Artiklu 45 tat-Trattat…
Continue Reading