Archive for MEUSAC

Is-sħubija ta’ Malta fl-UE hi ‘ħaġa tajba’

  L-Ewrobarometru tal-Parlament Ewropew, li jiffoka fuq l-opinjoni pubblika u l-Proċess tal-Kandidati Ewlenin tal-Elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew din is-sena, ukoll magħruf bħala Spitzenkandidaten, u l-European Parliament Media Recall, sabu li 68  fil-mija ta’ dawk li kkonkorrew f’Malta jħossu li…
Continue Reading

Aħbarijiet foloz u informazzjoni skorretta fuq l-internet

  Il-kliem “aħbarijiet foloz” huma żieda riċenti fil-vokabularju tal-media u l-aħbarijiet. Skont Google Trends, dawn kellhom ħajja relattivament oskura għal ħafna snin, sakemm saru l-elezzjonijiet presidenzjali fl-Istati Uniti f’Novembru 2016 meta l-frekwenza tagħhom bħala terminu tat-tiftix żdiedet immensament.  L-informazzjoni skorretta…
Continue Reading

Il-MEUSAC u l-EUPA jorganizzaw fiera informattiva u workshops

  Fil-ġimgħat li għaddew, il-MEUSAC, Europe Direct Valletta u  l-Aġenzija tal-Programmi tal-Unjoni Ewropea (EUPA) organizzaw fiera informattiva u workshops tematiċi marbutin mal-iffinanzjar ta’ Erasmus + kif ukoll mal-Korp Ewropew tas-Solidarjeta’.  L-avveniment, li pprovda tagħrif fuq il-fergħat finanzjarji, inkluda preżentazzjonijiet segwiti b’żewġ sessjonijiet  ta’ workshops u fiera informattiva li wriet il-proġetti…
Continue Reading

Il-Pulizija u d-Dwana ta’ Malta jibbenefikaw aktar minn €1.4 m f’fondi tal-UE

  Fl-istess jum tal-10 anniversarju mindu t-taqsima għall-fondi tal-MEUSAC twaqqfet, nhar il-Ġimgħa 16 ta’ Novembru, tħabbar li l-Korp tal-Pulizija ta’ Malta u d-Dipartiment  tad-Dwana bbenefikaw minn total ta’ €1,463,345 f’fondi tal-UE wara li l-MEUSAC…
Continue Reading

Il-MEUSAC jippubblika l-edizzjoni ta’ Novembru tar-rivista elettronika tiegħu

  L-edizzjoni ta’ Novembru tar-rivista elettronika tal-MEUSAC tkopri rappurtaġġ estensiv tas-serje tal-MEUSAC, Konsultazzjonijiet maċ-Ċittadini, flimkien ma’ numru ta’ artikli dwar opportunitajiet ta’ fondi li jorbtu mat-temi diskussi matul il-konsultazzjonijiet maċ-ċittadini.   Il-konsultazzjonijiet saru…
Continue Reading

Il-konsultazzjoni maċ-ċittadini: l-aħħar avveniment mal-Prim Ministru

Il-konsultazzjonijiet maċ-ċittadini bit-tema “Għid tiegħek dwar l-Ewropa” se jiġu fi tmiemhom fid-9 ta’ Novembru b’avveniment li se jara l-parteċipazzjoni tal-Prim Ministru Joseph Muscat. L-avveniment, is-seba’ mis-serje, se jiffoka fuq ir-rispons li ntlaqa’ matul il-konsultazzjonijiet preċedenti…
Continue Reading